Advocatenkantoor
Rietveld
 

Letselschade

Het regelen van de materiële en immateriële schade, die is ontstaan als gevolg van een bedrijfsongeval of bijvoorbeeld een verkeersongeval.

In verschillende gevallen kan een schadevergoeding worden verkregen. Vaak kan een dergelijke schade worden geregeld met de verzekeringsmaatschappij van degene die een onrechtmatige daad heeft gepleegd. Om de schade goed te inventariseren is de hulp van een advocaat vaak onontbeerlijk.

Voorbeeld: botsing in de bus

Een vrouw, die in een bus zat, die een botsing maakte en daarbij hoofdletsel opliep, ontving van de verzekeraar van de busmaatschappij een vergoeding, waarbij werd meegenomen het feit dat zij daarna niet langer in staat was zich lopend, per fiets of openbaar vervoer te verplaatsen, zodat zij telkens een beroep moest doen op haar echtgenoot.

Voor een vrouw die ten val kwam door een ongelukkig geplaatst hekje bij een winkelcentrum en daarbij beide armen brak, kon bij de verzekeraar van de gemeente een schadevergoeding van circa €70.000,00 worden geclaimd. Een gemeente is immers aansprakelijk voor een deugdelijke straatinrichting.

Voorbeeld: medische fout

Ook kan er schade worden geleden door een medische fout. In dergelijke zaken is het van belang te beseffen dat er een verschil bestaat tussen schade die wordt geleden als gevolg van een verwijtbare fout (medische kunstfout). Een dergelijke fout had kunnen worden vermeden en is niet het gevolg van een complicatie.

Indien er van te voren was te voorzien dat er complicaties konden optreden en de arts heeft u hier niet op gewezen in een voorgesprek of door het uitreiken van een folder en u had willen afzien van de medische ingreep, als u op de hoogte zou zijn geweest van de mogelijke complicaties, dan kan er echter wel weer sprake zijn van een fout. U heeft immers geen afweging kunnen maken.

Voorbeelden: