Advocatenkantoor
Rietveld
 

Huren

Na het aangaan van een huurovereenkomst kan de Huurcommissie worden ingeschakeld om te bepalen of de huurprijs correct is vastgesteld. Indien een huurder of verhuurder het niet eens is met de door de commissie gedane uitspraak kan daartegen binnen acht weken een procedure worden gestart bij de Rechtbank. De rechter zal dan bepalen of de huurprijsverlaging gerechtvaardigd is.

Niet alle gebreken leiden tot een dermate grote derving van het huurgenot dat een huurprijsverlaging redelijk is. Bovendien wordt dan getoetst of de periode waarover de huurprijsverlaging is opgelegd juist is.

Voorbeelden: