Advocatenkantoor
Rietveld
 

Arbeidsrecht

Dit houdt onder ander in:

  • Beoordelen beëindigingsovereenkomsten,
  • instellen loonvorderingsprocedures,
  • ontslag op staande voet.

Voorbeeld: proeftijd

Het is algemeen bekend dat een werkgever bevoegd is de arbeidsovereenkomst met een werknemer tijdens zijn proeftijd met onmiddellijke ingang op te zeggen (artikel 7:676 BW). Toch kan ontslag in de proeftijd in strijd zijn met het beginsel van goed werkgeverschap.

De proeftijd is namelijk bedoeld om de werkgever in staat te stellen inzicht te krijgen in de hoedanigheden van de werknemer en zijn geschiktheid voor de bedongen arbeid en de werknemer in staat te stellen inzicht te krijgen in de aard van het werk waarvoor hij is aangesteld.

Het hof Den Bosch heeft geoordeeld dat een werkgever die een werknemer slechts ongeveer één uur tewerk had gesteld, terwijl dit werk niet het werk was waarvoor de werknemer was aangenomen en de werkgever voorts ten tijde van de opzegging geen steekhoudende argumenten voor opzegging van de arbeidsovereenkomst heeft gegeven, de werkgever in strijd met goed werkgeverschap heeft gehandeld.

Zie www.rechtspraak.nl onder LJN: AZ8036, Gerechtshof 's-Hertogenbosch

Voorbeelden: